Home

Welkom op de website van De Witte Kerk in Naarden.

De Witte Kerk is een modern en goed toegankelijk zalencomplex, net buiten de mooie Vestingstad Naarden.

In dit complex zijn een viertal zalen beschikbaar, van verschillende grootte, te gebruiken voor allerlei soorten bijeenkomsten, die behoren tot (overheids)voorzieningen inzake welzijn, volksgezondheid, cultuur, religie, sport, onderwijs en daarmee gelijk te stellen activiteiten, waaronder bijvoorbeeld symposia en presentaties, maar ook voor kleinere bijeenkomsten zoals vergaderingen.

Voor prijzen, specifieke wensen en reserveringen, kunt u contact opnemen met de beheerder:
Simone van Rooijen.tel.nr. 035- 6783642 of via email: wittekerk@wittekerknaarden.nl